1. Interesource Group Araştırma Şirketi (İrlanda), Avrupa Birliği proje kaynaklarından biri olan Leonardo da Vinci programı tarafından desteklenen; İrlanda (Centre for Deaf Studies, Trinity College Dublin), Belçika (Lessius University, Antwerp), Finlandiya (University of Jyväskylä), İngiltere (University of Sussex) ve Türkiye’den (The Turkish National Federation of the Deaf) gibi çeşitli üniversite ve kuruluşları bir araya getirerek SIGNALL 3 projesini yürütmektedir. SIGNALL 3 projesi Dublin Trinity Üniversitesi, Sağır Çalışmaları Merkezi’nde Sağır Çalışmaları lisans programının içeriğinde şu anda  verilmekte olan Sağır Topluluklarıyla Çalışma STÇ dersini desteklemektedir. Bu destekle, derste kullanılan eğitim içeriği ve materyallerinin adı geçen ülkelerin konuşma ve işaret dilinde sunulması sağlanacaktır.


  2. STÇ dersinin içeriğini, işitme engelli bireylere hizmet veren uzman gruplarının deneyimleri ve çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin irdelenmesi oluşturmaktadır. Örneğin, İrlandalı öğrenciler için, güncel problemlerin İrlandalı Sağırlar topluluğunu nasıl etkilediğine odaklanılması planlanmaktadır. STÇ dersi genel hatlarıyla iki ana bölümden oluşur: (a) işitme engelliler ile çalışırken sürdürülen ilişkiler ve bu ilişkilerdeki güçler dengesi gibi genel kavramlara odaklanma, (b) sağırlar topluluğu ile ilgili olarak belirlenen çeşitli çalışma sahalarındaki temalar ve bakış açılarını irdeleme. Dersin diğer odak noktalarını ise üç temel alan oluşturmaktadır. Bunlar: (a) eğitim, (b) ruh sağlığı, ve (c) bunların her biriyle yakından ilgisi olan, tercümanlık.


  3. Bu ders özellikle öğretmenlerin ve eğitime destek veren çalışanların deneyimlerine özel bir önem verir. Yine diğer eğitim alanı çalışanları da (örneğin, ziyaretçi işitme engelliler öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, işaret dili çevirmenleri) dersin içeriği ile kendi yaşantı ve deneyimleri arasında direk bağlantı kurabileceklerdir. İşitme engelliliği ve ruh sağlığı STÇ’nin temel konularıdır. Ayrıca işitme engelli bireylerin sağlıkları ve stres durumlarına direk etkisi olan problemler dersin içeriğini oluşturmaktadır.